Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/galina/cmsimple/cms.php on line 33

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/galina/cmsimple/functions.php on line 11
Страницата на Галина Терзиева - С какво позволихме
С какво позволихме
Начало > С какво позволихме

С какво позволихме 

С какво позволихме на дявола да ни ограби онова, което ни принадлежи от Бог?

 

Веднага ще започна с цитат от Библията. Второзаконие 30:19 Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти.

 

Бог е любезен с нас. Винаги ни дава право на избор. И в Словото Си постъпва така с нас и в живота ни. И тук ни казва “положих пред вас живота и смъртта”. Коя част от нашето тяло е тази, която задвижва живота? Ами, същата оная, чрез която Бог създаде света.

 

Какво казва Словото? Битие 1:3 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина… ст. 6 И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода… ст. 9 И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така… и т. н.

 

Какво направи Бог? – Бог КАЗА!!! УСТНИТЕ НА Бог ЕЗИКА на Бог – изговори и то стана!!! Онова, което изговаряме, го решаваме ние. Обаче пренебрегваме факта, че сме създадени по Божий образ и подобие и чрез езика си ние предизвикваме или доброто или злото.

 

И дойде време Бог – Творецът да ни предложи и на нас – Неговото творение, направените по Негов образ и подобие, да сме способни да творим с устни.

Той ни каза, че полага пред нас живот и смъртта и благословението и проклятието - и каза “изберете живота, за да живеете”.

 

Ние имаме право и избираме. Имаме право да говорим, да творим чрез думи, и произнасяме думи, и се задвижваме във вяра, и действаме, и правим нашите думи да се реализират. Но винаги ли използваме езика си, за да творим добро? Не винаги. Всички сме го опитали и знаем, че е така. А винаги ли осъзнаваме, че изговореното от устата ни е избор – за добро или за лошо...?! Тук не винаги сме внимателни.

 

Словото казва, че езикът ни е буйно зло, пълно със смъртоносна отрова. Казва, че се запаля от пъкъла. Бог ни предупреждава, че ако успеем да обуздаем нашия език, то ние ще сме способни на много повече – ще обуздаваме и цялото си тяло. Тялото ни се задвижва от езика ни. Защото пък езикът ни говори онова, което препълва сърцето ни – нали така.

 

Все още не говоря само за първопричината на нашите беди.

 

В началото поставих въпроса - С какво позволихме на дявола да ни ограби онова, което ни принадлежи от Бог? ОТГОВОРЪТ Е: С НАШИЯ ЕЗИК.

 

КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО СИ ОТЧАЯН? Започва автоматично негативна изповед. Провокирана от неизвестност от страх или най вече от НЕВЕРИЕ.

 

Ако имаме достатъчно вяра, за да се изправим и да кажем, нека извикаме заедно тази молитва:

 

Боже, Ти си ме познал още в утробата на майка ми. Още преди да са били създадени световете, Ти си знаел за мен. Ти си ме обичал дори, когато не Те познавах, не Те обичах, но Ти си ме обичал. Ти и сега знаеш през какво преминавам. Твоето Слово ми казва да стоя твърда във вярата си и да не се съмнявам, защото само с вяра в Теб мога да Ти угодя (Евреи 11:6).

 

Господи, прости ми всяка гнила дума и всичко, което съзнателно или несъзнателно съм изрекла, което е било грешно, нечисто и е мерзост пред Теб. Прости ми, Татко Небесни, че съм изговорила думи на самосъжаление, на разруха, на негативно мислене, на страх, на смърт. Аз пленявам мислите си в контрол на Исус сега. Твоят ум Христов приемам, мой Господи. Освободи сърцето ми и дай ми мир Христов, и приемам сега Твоята радост, Душе Святи.

 

Сложи юзда на устните ми, Господи. Прости ми, Боже, че пренебрегнах това Твое Слово от Псалм 39:1 Ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика си. Ще имам юзда за устата си, докато е пред мене нечестивият.

 

Благодаря Ти, Татко Небесни, че ме слушаш и понеже знам, че ме слушаш - Ти си казал: Искайте и ще ви се даде. Боже, искам в името на Исус, вяра и дръзновение, и приемам вяра и дръзновение.

 

Господи Исусе, Ти си казал, че чрез Теб имам власт и сила да настъпвам над змии и скорпии, които са моите проблеми. Аз сега взимам тази власт и се противопоставям на този проблем... (назови го по име), и му заповядвам в името на Исус, ти, проблем на..., напусни. Аз те връзвам и се прокламирам за свободна. Ти, проблем..., вдигни се и хвърли се в морето. Аз се освобождавам от връзките на моите думи, от грешни мисли и от страхове. Аз приемам свободата от Бог, и силата, и живота, в името Христово. Амин.

 

Дори само това Слово единствено да беше “Ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика си. Ще имам юзда за устата си, докато е пред мене нечестивият”. Щеше да е достатъчно, за да се замислим колко е опасно да правим негативна изповед.

 

Как започва всичко? Всичко, което ограбва нашия мир в сърцето ни, е грях. То може да е страх, но може и да е страст към нещо.

 

Забелязали ли сте, че в света думата страст се използва като добродетел? А какво казва Словото за страстта? Написах думата страст в електронния Конкорданс и вижте какви стихове открих там – СТРАСТ Яков 1:14 А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; Яков 1:15 И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт. І Петрово 1:14 Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си; І Петрово 2:11 Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата; І Петрово 4:2 за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. И т. н., и т. н. – има още много.

 

А!!! Как свършва последният цитат – не вече по човешки страсти, а по Божията воля! Когато си ходим по страстите следва, че не ходим по Божията воля. И какво прави една страст, когато зачене – ражда грях. А грехът пък, като се развие, ражда смърт.

 

О, колко велик и страшен е нашият Бог! Страшен в смисъл мощен Бог. Пазете се от всяка страст. Защото като изпълни сърцето ви, ще препълни устните ви и това ще доведе в съществувание само беди. Имайте си хобита, нещо развлекателно, но не го превръщайте в страст. Това ще ви погуби.

 

Да разгледам ли един пример? Страст към футбола. Виждали ли сте пристрастени запалянковци, които говорят само за футбол, обличат се с фланелки и шапки с инициали на футболисти, пренебрегват семействата си заради футбол, децата си – да не говорим, ако са вярващи, че и на църква може да не отидат заради футболен мач, нито ще се молят толкова разпалено и страстно, колкото страст ще вкарат във викането по време на играта. А чували ли сте как ругаят футболни запалянковци и колко са освирепели, ако техният отбор загуби? По страшно от война е.

 

Как така? Ами, страстта нараства и ражда омраза към всички други, които не са от техният отбор. Омразата се развива в агресия и понякога дори причинява смърт, било то на самия запалянко или дори на невинни жертви, за каквито в България, а и по света знаем достатъчно.

 

Обаче дяволът използва не само страстите ни, но и отчаянието ни. Тогава сме още по-уязвими. Казваме: “О, аз няма да се справя. Няма да го преживея това. Не мога да живея без това или онова. Ще умра от страх… ще умра от студ… ще умра от глад…”.

 

Знаете ли какво са тези думи? Тухли в стената, която дяволът с голямо търпение гради пред нас и то от собствените ни думи. Ние си имаме една много хубава поговорка. “С твоите камъни – по твоята глава”. Ето в тези случаи е много уместна. Аз ще я поправя – “С твоите думи – по твоята глава”. Как ти звучи?

 

Бог ни предупреждава в Словото Си постоянно за това – колко сила има в думите ни. Няма книга в Библията, която да не ни говори да това. Всеки се е сблъсквал с този двуостър меч.

 

Ако сме се озлобили ще ни е много трудно да говорим добро. И това се случва и на най-святите християни, може би... Аз не съм чак толкова свята и признавам, че съм се озлобявала, особено, когато съм виждала неправдата от страна на някой, който се има за силен върху по-слабите до него хора. Направо кипвам. И се чудя как може човек да остане спокоен... Тогава изговарям и гневни думи. Дори и да са истини, ги казвам гневно.

 

Словото ни казва, че ако имаме да изобличим брата си, да го правим само с любов. Ако нямаме любов, по-добре изобщо да не си отваряме устата. Дори и ние да сме правите. Замълчи, ако нямаш любов, да не би да изговориш думи и да “бъдеш хванат от тях”. Но мирът в сърцата ни в конфликтни ситуации, ако го няма, ние не можем да изговорим добри думи. И Бог знае това. Защото чете в сърцата ни.

 

И така, какво става? Отваря се врата на греха. Матей 12:34 Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Лука 6:45 Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто; а злият човек от злото си съкровище изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста.

 

Езикът ни е силен, така че цялото тяло му се подчинява. Гневен език предизвиква размирици и побоища. Благ е език сее мир. И още Словото казва, че благият език троши кости. И най-опакият човек може да бъде укротен с добра дума.

 

В едно медицинско списание четох, че 5 минути гняв свежда имунната ни система до нулата за около 40 минути. Ами, ако гневът продължи един час? Ами, ако продължи цял ден и на другия ден още с отваряне на очите си сте гневни? (Ако изобщо бихте могли да спите от гневни мисли и от това, да се карате на ум цяла нощ с този, който ви ядосва). Тогава какво се случва с имунната система? Катастрофално положение, което предизвиква болести на нервната система, а от там и страдание на цялото тяло. Проблеми с дишането, лошо храносмилане, бодежи в сърцето. И как стана така?

 

Да се върнем на първия въпрос, който зададох: С какво позволихме на дявола да ни ограби онова, което ни принадлежи от Бог?

 

Ако не грешим в говорене, ние няма да отворим врата на дявола, няма да му дадем материал за тухли и той няма да може да изгради своите стени пред нас.

 

Ако не грешим в говорене ние ще обуздаваме цялото си тяло. Няма да отслабва имунната ни система и няма тялото ни да освобождава отрови – изворът на който е езикът ни.

 

Яков 3:2-11 Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. Ето, ние туряме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват, и обръщаме цялото им тяло. Ето, и корабите, ако и да са толкова големи, и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желае кормчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва! И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън.

 

Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла. Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството; но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие! От същите уста излизат благословение и проклетия!

 

Братя мои, не трябва това така да бъде. Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода?

 

Каква вода искаме ние да пускаме? И как да се опазим от бича на езика ни, за да не сеем вятър и най-вече, за да не пожънем буря? И да не се уплашим и да не погинем. Предай езика си на Бог да го очисти. Предай Му обаче и сърцето си, защото от него са изворите на живота.

 

Защото, ако опазиш езика си от гнили думи, от оплакване, от негативни изповеди, от проклинане, от злорадство и горделиво говорене – тогава няма осъждение върху теб. Тогава няма да се уплашиш от погибел, защото тя ще стой далеч от тебе дори и да дойде върху другите ти няма да си ужасен нито уплашен. И това е обещание от Бог. А обещанията на Бог са изговорени истини! Защото Той знае това, което говори и силата на говоренето.

 

Йов 5:21 От бича на език ще бъдеш опазен, И не ще се уплашиш от погибел, когато дойде.

 

Колко пъти в Словото ни се казва, че Божиите мъже извикаха и Бог отговор? Извикаха и Бог ги избави?

 

Еремия 33:3 Извикай към Мене и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не знаеш.

 

Ако викаме към Бог с благословени думи, а не с гневни, Той ще ни избави.

 

Псалми 34:12-17 Желае ли човек живот, Обича ли дългоденствие, за да види добрини? Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Отклонявай се от злото и върши доброто, търси мира и стреми се към него. Очите на Господа са върху праведните, и ушите Му към техния вик. Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да изтреби помена им от земята. Праведните извикаха, и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави.

 

Псалми 64:8 Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне.

 

Притчи 15:4 Благият език е дърво на живот, а извратеността в него съкрушава духа.

 

Притчи 17:20 И който има извратен език изпада в нещастие.

 

ПРОТИВЕТЕ СЕ НА ДЯВОЛА, КАЗВА СЛОВОТО, И ТОЙ ЩЕ БЯГА ОТ ВАС!

 

ИЗЧИСТВАЙ УСТНИТЕ СЕ И ЩЕ ИМА ЖИВОТ ЗА ТЯЛОТО ТИ.

 

Мечът на духа е Словото на Бог. Нека да се облечем в това всеоръжие и да разбием врага с благословено Слово, с устни, които благославят и изговарят само добри неща. Не се поддавайте на отчаяние, страх и страст, за да живеете живот и то живот в изобилие.

 

Когато Бог създаде света, Той изговори думи. Духът на Бог се стелеше по това време върху водата и още нищо друго не беше създадено. Но когато Бог КАЗА, Святият Дух го извърши. Забелязали ли сте това? Битие 1:1-2 В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

 

Пуста и неустроена. Обаче едва след като Бог произнесе Слово – кой? Не друг, а Святият Дух се стелеше и чакаше заповед. Чакаше да бъде изговорено Слово. И Той го направи.

 

А кой е Словото в Библията? Исус е Словото. Значи Исус беше там – Той беше Словото, което Бог Отец изговори. Сложно ли е? Не, не е сложно, защото как започва Евангелието на Йоан?

 

Йоан 1:1-4 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И словото беше у Бога!!! Исус беше там.

 

Обаче всяко Слово, изречено от Отец имаше нужда да бъде изречено и едва след това Святият Дух го осъществи – сътвори го и стана реално.

 

Ей така и ние, създадени по Божий образ и подобие, имаме сила и власт чрез вярата си в Бог да извикваме в съществувание неща, които не съществуват. Но само, ако не се съмняваме. Защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Яков 1:6.

 

Святият Дух ще го направи да се сбъдне дори и да е от нещо замъртвяло. Та, Той сътвори Исус. Пак Той – Святият Дух Го възкреси от мъртвите. Даде син на Авраам и на Сара, когато те вече бяха замъртвели. Римляни 4:17 казва: "Както е писано: Направих те отец на много народи, пред Бога, Когото повярва, Който съживява мъртвите, и повиква в действително съществуване онова, което не съществува.

 

Ако ти си имал проблем, поради грешно говорене и грешна изповед и сега осъзнаеш ,че твоите проблеми са дошли от силата на твоята негативна изповед, без значение дали е съзнателно или несъзнателно, сега се покай и вярвай, че Бог те слуша, и Той ще изличи всяка грешна дума.

 

Обаче, за да победиш над врага, вземи Словото на Бог и чети, докато намериш Слово Рема и започни да Го изповядваш за твоя живот. Слово, което усещаш, че е все едно, че Бог ти говори. Слово, където Бог дава обещания за твоя живот. Вземи го, наизусти го, повтаряй го, докато стане истина за теб и го повярваш с цялото си сърце.

 

И вярвай, че Бог ще извърши попросеното от сърцето ти и че ще изпълни Словото Си за теб. Бог е същият вчера, днес и до века. И Словото Му е в сила вчера, днес и до века. Та, Той е казал, че е издигнал Словото Си по-високо от името Си. Казал е и, че всичко от тази книга ще се сбъдне.

 

Матей 5:18 Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

 

Псалм 138:2 Ще Ти се поклоня към светия Твой храм, и ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за верността Ти, защото си възвеличил думата Си повече от цялото Си име.

 

Започни тогава да изповядваш и да се молиш със Словото на Бог за твоя живот и го чакай, за да видиш как идват в съществувание неща, които не съществуват.

 

Стой пред Бог и искай да ти даде ВИДЕНИЕ за твоя живот, за твоята ситуация - започни да говориш на бъдещето си и на проблема си в съгласие с Божието Слово. Приеми авторитета, който ти е даден от Исус. Вземи власт над обстоятелствата и стой твърд във вяра върху видението, което Бог ти открива и...

 

ЧАКАЙ. НЕ БЪРЗАЙ. ЗАЩОТО ТО НЕПРЕМЕННО ЩЕ ДОЙДЕ В СЪЩЕСТВУВАНИЕ И НЕ, ЗАЩОТО СИ МНОГО ДОБЪР ИЛИ ПО–КРАСИВ ОТ ДРУГИТЕ, НИТО ПО-СВЯТ – ТО ЩЕ ДОЙДЕ, ЗАЩОТО ТИ СИ ПОВЯРВАЛ В ЕДИН ВЕЛИК БОГ И ЧЕ ОНОВА, КОЕТО ТОЙ Е ОБЕЩАЛ, Е СИЛЕН, МОЩЕН И ВЕРЕН ДА ГО ИЗВЪРШИ.

 

БОГ ГО Е ОБЕЩАЛ.

 

ИЗИСКВАЙ ТВОЕТО ВИДЕНИЕ ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ СПОРЕД БОЖИЯТА ВОЛЯ И СПОРЕД БОЖИЕТО ВРЕМЕ.

 

Божието време не е като нашето, и мислите Му не са като нашите, и пътищата Му са различни от нашите. И слава на Бог за това! Бог се намесва СВОЕВРЕМЕННО. Раздели последната дума на две и ще разбереш повече. СВОЕ–ВРЕМЕ, т. е. на Своето време. Всяко нещо на своето си време. Не според твоите планове и виждания за време, а според Божието време. Бог никога не забравя и не закъснява. Той знае времето на нещата и затова дълго търпи.

 

Щом имаш видение – запомни, че има и време за неговото изпълнение. Дори ще бърза, за да се изпълни.

 

Ти стой и само вярвай!

 

Авакум 2:3 Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време, но бърза към изпълнението си, и няма да излъже; Ако и да се бави, чакай го, Защото непременно ще дойде, няма да закъснее.

 

Изчисти устните си и внимавай на езика си. Пророкувай на бъдещето и на обстоятелствата – говори им и вярвай, че ще дойде в съществувание онова, което не съществува.

 

Прилагай словото на Бог за своя живот. Слагай името си между стиховете на Библията и вярвай в обещанията на Бог за живота ти!

 

Бог да те благослови!!!

 


10 Юли 2006 год.

Модена, Италия

 

 
Последна промяна:
September 22. 2016 13:04:17